Show menu

Peugeot 208 GTi

Mer information på Peugeot.se

Med sina sportiga linjer, förfinade interiör och höga prestanda, gör den nya Peugeot 208 GTi sina avsikter tydliga. Nästan 30 år efter lanseringen av 205 GTi är GTi's passion pånyttfödd.