Show menu
Banner

Våra värdeord

Känslan på företaget ska präglas av Trygghet – Relation – Känsla.

Trygghet

Vi satsar på att skapa trygghet för både för dig som kund och för våra medarbetare. Kunskap ger trygghet genom att kunden då får ett professionellt utfört jobb av oss. Oavsett om det gäller verkstad, reservdelar, bilförsäljning eller annat.

Vi jobbar med kvalitetssäkring både internt i våra processer och med externa kontrollorgan. Vi är medlemmar i MRF och följer därigenom de regler som är uppsatta för kundens trygghet.

Vårt mål är att ge dig som kunden en långsiktig helhetslösning för ditt transportbehov.

Relation

Vi ska lyssna av både besökare och arbetskamraters behov på ett respektfullt sätt och lämna svar efter bästa förmåga på samtliga frågor. Vi vill ha en lång och bra relation med både dig som kund och våra arbetskamrater.

Känsla

Du som kund ska få en bra känsla av att komma till oss. Du ska känna dig hemma och att du blir väl omhändertagen. Du ska trivas med att komma hit, få en positiv upplevelse. Vi, både ledning och personal, bidrar till att upprätthålla den positiva känslan

Nike KD