Show menu

Miljöansvar


Vårt miljöarbete

 • Vi jobbar enligt Peugeots högt ställda krav på oss med återvinning, destruering av oljor och byteskomponenter och samarbetar med för detta certifierade leverantörer.
 • Vi har också byggt upp och tillämpar ett kvalitetssäkringssystem enligt de riktlinjer Peugeot ställt på oss för att uppfylla kraven för en ISO Certifiering.
 • Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöpåverkan inom våra 4 huvudområden: Transporter, Verkstad, Lager samt Administration.
 • Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer.
 • Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
 • Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
 • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
 • Vi skall kontinuerligt föra en dialog med vår importör Peugeot Sverige i miljöfrågor. Vårt miljöarbete skall bedrivas i linje med Peugeot Sveriges krav och ambitioner.

Läs om Peugeots miljöarbete >>

Läs om PSA:s miljöarbete >>

Lite tips på vad du själv kan göra för att minska belastningen på miljön

 • Stäng av motorn istället för att låta den gå på tomgång.
 • Kör med rätt typ av däck, kontrollera lufttrycket och byt till sommardäck så snart det går på våren. Det minskar rullmotståndet och därmed förbrukningen.
 • Varva inte motorn och undvik höga varvtal.
 • Kör inte med onödig last (tex. takräcke, takbox).
 • Redan vid 10 kg onödig last är ökningen av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp mätbar.
 • Serva bilen regelbundet.
 • Använd motorvärmare så att du undviker kallstarter.