Show menu
Baner

Trygga Jonsson

När du köper en begagnad bil hos oss vill vi att du ska slippa obehagliga överraskningar, därför har vi tagit fram Trygga Jonsson. Vad är Trygga Jonsson? Trygga Jonsson är vårt trygghetskoncept för begagnade bilar. 

Villkor för Trygga Jonsson

12 månaders Trygghetsgaranti

Garantivillkor
Garantin kan tecknas på bilar som är max 10 år och max 17 000 mil vid leveransdatum, och gäller 12 månader eller 1 500 mil från leveransdatum.

24 månaders Trygghetsgaranti

Garantivillkor
Garantin upphör att gälla när fordon är 10 år gammal från första registrerings datum eller vid 20 000 mil, vilken som inträffar först. Med 24 månaders garanti finns inga milbegränsningar – du får förmånen med helt fria mil!

Omfattning
Garantin omfattar de rörliga mekaniska och elektroniska komponenter som inte är undantagna eller begränsas av denna garantis övriga villkor, se separat folder ”Trygghetsgarantin när du köper en begagnad bil”.

Service
Service och eventuella garantireparationer skall under garantitiden utföras på säljande företag eller av detta anvisad verkstad. För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. För att en skada ska behandlas, oavsett fel, krävs det att allt underhåll och service skall vara fackmannamässigt utfört och dokumenterat i fordonets original servicebok, som på anmodan av SBG skall uppvisas vid en eventuell skada.

Fordonet
Garantin kan tecknas på bilar som är max 10 år gamla från första registrerings datum. Garantin omfattar det fordon och den löptid som är specificerade i garantibeviset som sänds till garantiinnehavarens adress. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller denna garanti.

30 dagars bytesrätt

Om du mot förmodan känner att du valt fel bil, så har du alltid rätt att byta din bil inom 30 dagar om inte bilen körts mer än 1 000 km. Du kan inom 30 dagar välja en annan bil i samma prisnivå ur levererande Jonsson Bils lager. Den enda kostnad som tillkommer är 1 500 kr för ny rekonditionering samt eventuell kostnad för nya skador och fel som inte täcks av garantin.

Nästa grundservice ingår

Om nästkommande service infaller inom 1 år från leveransdatum, ingår grundservice med byte av olja och oljefilter.

TryggHansa försäkring

Värdesäkring - ersättning med marknadsvärdet plus 25%
När det inte räcker med reparation, din bil är totalförstörd eller till och med stulen, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 25%. Gäller när du köper en ny eller begagnad bil hos Jonsson Bil.

Lägre självrisk
Med vår Självriskrabatt på 3 000 kr sänks självrisken med 3 000 kr om din bil skadas vid djurkollision, skadegörelse eller om du får en parkeringsskada. Dessutom ersätter den självrisken vid bärgning.

Förlängd försäkring för motor, elektronik och växellåda
TryggaMil Försäkringen ersätter skadad motor, elektronik och växellåda ända upp till 15 000 mil eller upp till 8 år.

Drulle
Tappat bort nyckeln? Tankat fel bränsle? Spillt kaffe? Om oturen skulle vara framme ersätter vi bland annat skador inuti bilen som du eller en medresenär orsakat. Gäller för privat och företagsägd personbil och företagsägd lätt lastbil (kupén).

Hyrbil när din egen bil är skadad eller stulen
Kan du inte använda din bil får du ersättning för hyrbil i upp till 65 dagar eller 100 kr/dygn (lätt lastbil 150 kr/dygn privat, 200 kr/dygn företagsägd).

Krishjälp efter olycka
Att må dåligt psykiskt är vanligt efter en olycka. Du får ersättning för behandling av psykisk ohälsa i samband med en skada, helt utan självrisk.

 

Air Jordan IV 4 Shoes